Miasto Światła - Pokaz iluminacji

Zdjęcia z ostatniego etapu warsztatów pt. Miasto Światła, które miały miejsce w dniach 3, 5 października 2018 r. w Bielsku-Białej. Celem warsztatów jest zaangażowanie mieszkańców miasta, w tym przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta do procesu zaprojektowania wzorcowego programu rewitalizacji za pomocą światła. Pokaz iluminacji odbył się w Parku Włókniarzy.